Honeywell

HONEYWELL

Honeywell har 50 års erfarenhet av identifiering av faror, säkerhetshantering och användning av personlig skyddsutrustning. Skyddsutrustningen är högpresterande, har hög komfort och modern design.

Med djupt engagemang och nära samarbete med återförsäljare fokuserar Honeywell på att hjälpa slutförbrukaren att fatta säkrare val på egen hand.

Artiklar i varumärke Honeywell