Info
Info

Lansering - ny grafisk profil!

Nu kör vi!
För att stärka varumärket TEBO och tydliggöra vad vi står för har en ny grafisk profil tagits fram.

Arbetet med profilen har pågått sedan årsskiftet 2016/2017 och presenterades internt i mitten av mars. Stort fokus har legat på att bli tydligare, mer kraftfullt och att knyta samman våra egna produkter. En ny logotype, nytt formspråk och vårt signum orange lyfter nu tillsammans fram våra styrkor - innovation, kvalitet och service.

Så, efter månader av arbete får vi äntligen trycka på "knappen".

Våra tidigare egna varumärken Cover, Diamond, Details och Viking knyts nu tydligt samman som olika produktserier under TEBO.

Läs mer om våra serier!

TEBO »
TEBO Cover »
TEBO Diamond »
TEBO Details »
TEBO Viking »

De senaste månaderna har nästan 200 olika förpackningar och produkter uppdaterats och under hösten, fram till årsskiftet 2017/2018 kommer dessa och exponeringen successivt att bytas ut i butik.