Miljö & kvalitetsarbete

KVALITET

Tebo Byggtillbehör AB utvecklar och distribuerar kvalitetsprodukter där slutanvändaren både är proffs och konsument. Med egen utveckling, kvalitetstestning och kvalitetsdokumentation kan vi noggrant följa och dokumentera att våra produkter håller våra och kundens krav.

 

MILJÖ

Återanvändning och återvinning är våra ledord.
Vi återanvänder och återvinner 100 % av wellförpackningarna som våra varor köps in i.
Övriga fraktioner såsom mjukplast, trä, metall, el och elektronik, lysrör, kontorspapper återvinns kontinuerligt.

Vi strävar hela tiden efter att minimera vår miljöpåverkan och har ett ständigt miljöfokus vid val av lösningar, tjänster och produkter. Tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners arbetar vi aktivt för att nå optimala miljölösningar i vardagen.

Ladda ner vår miljöpolicy »

 


FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen, är ett sammanslaget servicebolag för tidigare El-kretsen och Repa.
Genom vår anslutning hjälper vi till att finansiera det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar samt fullgör våra skyldigheter enligt förpackningsförordningen (SFS 2006:1273).