TEBO COVER – innovativa täck- och dammskyddsprodukter

På byggarbetsplatser genereras flera typer av byggdamm som kan vara skadligt både för omgivningen och användaren. Tebo Cover är specialiserat på innovativa täck- och dammskyddsprodukter för bygg och industri.

Sortimentet består av olika lösningar av täckmaterial, dammskydd och dammutsug med unika egenskaper. Gemensamt för produkterna är att de skyddar mot slitage och begränsar spridningen av damm och byggsmuts.

 

Avgränsa arbetsytan

Med rätt dammskydd avgränsas arbetsytan enkelt och smuts, damm och byggmaterial förhindras att spridas till övriga utrymmen. Bygg t.ex. upp ett "rum i rummet" med täckplast, en korridor eller tillfällig dammdörr eller blixtåsdörr för smidig passage.

 

Välj rätt golvtäckning

Med ett brett sortiment av innovativ golvtäckning, alla med unika egenskaper, finns något för varje typ av arbete. Många av produkterna monteras enkelt helt utan tejp, några är stötabsorberande medan andra enkelt monteras i en trappa eller har en klibbig yta som fångar upp damm från skornas undersida.

Tebo serier

I varumärke Tebo Cover finns flera välkända produktserier.

Produkter som förhindrar spridning av smuts, damm och byggmaterial till övriga utrymmen.

Olika dammutsug som fångar upp och evakuerar dammet direkt vid håltagning, kapning eller slipning.

Olika täckmaterial med unika egenskaper för att ge rätt skydd åt underlaget mot slitage.

Täckmaterial
Täckmaterial

4-sidig folder med hela sortimentet av täckmaterial.

Ladda ner PDF

Dammskydd

Artikelnr: 869006
Artikelnr: 869633
Artikelnr: 869635
Artikelnr: 869630
Artikelnr: 869632
Artikelnr: 869636
Artikelnr: 869650
Nyhet
Artikelnr: 869651
Artikelnr: 869005

Diamantborrar

Artikelnr: 334510
Artikelnr: 334502
Artikelnr: 334500

Diamantklingor

Artikelnr: 334504

Diamantslipskålar

Artikelnr: 334506

Golvtäckning

Artikelnr: 776705
Artikelnr: 776706
Kampanj
Artikelnr: 776778
Kampanj
Artikelnr: 776780
Artikelnr: 776775
Artikelnr: 869010
Kampanj
Artikelnr: 869611
Artikelnr: 221017
Artikelnr: 869011
Kampanj
Artikelnr: 776760
Nyhet
Artikelnr: 776766
Artikelnr: 869610