Villkor leverans & försäljning

Våra produkter säljs till butiker eller liknande verksamhet med syfte att säljas vidare konsument.

Allmänt

Dessa allmänna villkor skall alltid äga tillämpning i den mån annat ej är skriftligen avtalat.

Tebo Byggtillbehör AB reserverar sig för eventuella tryckfel, färg-nyansskillnader och storleksvariationer. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. är ungefärliga. Vid köp har kunden godkänt nedanstående villkor.

Priser

Priser utgår enligt gällande prislista. Tebo Byggtillbehör AB reserverar sig för prisändringar. Prisjusteringar kan ske utan avisering. Aviserad prisjustering sker två gånger per år, den 1/2 samt 1/9. Samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt.

Leveransvillkor

Fraktavgifter debiteras enligt gällande fraktprislista eller efter överenskommelse.

Tilläggstjänster och lastpallar debiteras enligt gällande prislista.

Beställningsvara

Beställningsvaror levereras från annat lagerställe. Leveranstid efter ordererkännande. Eventuell frakt tillkommer utöver gällande fraktavtal.
 

Betalningsvillkor

Betalning skall ske senast vid den på fakturan angivna förfallodagen. Dröjsmålsränta tillkommer om betalning sker senare än förfallodagen.
 

Äganderätt

Levererade varor förblir Tebo Byggtillbehör AB:s egendom till dess att de blivit till fullo betalda.
 

Kontroll av leveranser

Köparen är skyldig att kontrollera varorna vid leverans. Kontrollera att antal kolli överensstämmer med frakthandlingarna, att emballaget inte är skadat och att antal levererade enheter stämmer med följesedeln. Vid avvikelser ska chauffören alltid meddelas.
 

Transportskador

Eventuella transportskador ska anmälas direkt till chauffören. Skadan ska nedtecknas på fraktsedeln och kvitteras av chauffören på plats. Ta alltid bilder och informera oss via vårt reklamationsformulär eller till reklamation@tebo.se.

Övriga felaktigheter

Övriga skador eller felaktigheter ska anmälas och reklameras hos Tebo Byggtillbehör AB inom 5 dagar. Om inte reklamation sker inom föreskriven tid går rätten till reklamation förlorad.
 

Garanti

Vår garanti omfattar material- och fabrikationsfel och gäller 12 månader från försäljningsdatum.
 

Returer och reklamationer

Vid retur eller reklamation ska Tebo Byggtillbehör AB kontaktas och ärendet får ett returnummer. Kontakt sker enklast via vårt reklamationsformulär. Svar ges inom 24 h.

Returer godkännes efter överenskommelse. Beställningsvaror tas inte i retur om ej annat överenskommits.

Det går också bra skicka ett mail till reklamation@tebo.se alternativt  per telefon på 08-96 70 44. Uppge alltid kundnamn, artikelnummer och en kort beskrivning på ert ärende.

Vid återsändande av retur/reklamation ska godset alltid märkas med ett returnummer. Emballera varan väl.
 

Personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt gällande personuppgiftslag.