Justering & Hantering

Vid plattläggning med större format är det viktigt att plattan får maximal vidhäftning, för det finns hjälpmedel, som en batteridriven plattvibrator eller en manuell tryckplatta, där man trycker ut luftfickor.
Att finjustera plattor av större format kan även det kräva verktyg - en plattving hjälper till att justera plattorna mot varandra.

Förflyttningar av storformat görs enklast med en transportvagn.