Laserinstrument

Självnivellerande laser
Med rätt laserinstrument görs exakt uppmätning av avstånd, area och nivåer. Alla lasrar har unika egenskaper, t.ex. vilken riktning strålen projiceras i samt antalet linjer, och det möjliggör olika typ laserprojecering och uppmätning.

Grön laser
En stark laserstråle med för ögat en bättre synbarhet i ljusa förhållanden.