Mätinstrument

Laser projicerar ett laserpass laserlinjer, vilka syns klart inomhus på vägg, golv och tak.

Självnivellerande laser
Nivellerar automatiskt. Laserstrålen startar sin rotation och instrumentet ställer automatiskt och elektroniskt in sig i våg.

Grön laser
En ny och starkare laserstråle, bättre synbarhet i ljusa förhållanden.