Info
Info

Ny design på TEBO Diamond

I samband med bytet av vår grafiska profil har även diamantverktygen fått ny design.
Både förpackningar och produkter i TEBO Diamond har strategiskt uppdaterats med våra profilfärger orange och grått för att tydligare knytas samman i butik med övriga produktserier.

Läs mer om TEBO Diamond »

Läs mer om vår nya grafiska profil »