Luftrenare

En viktig del i en säker arbetsmiljö är att avlägsna och ta hand om det hälsofarliga byggdammet som bildas medhjälp av en industridammsugare och luftrenare med rätt klassificering.

EN LUFTRENARE ANVÄNDS FÖR ATT:
• Eliminera hälsovådligt damm
• Begränsa dammspridning
• Skapa en bättre arbetsmiljö
Bonusen är minskade städ- och personalkostnader.