Luftrenare

En viktig del i en säker arbetsmiljö är att avlägsna och ta hand om det damm och partiklar som sprids på ett säkert sätt med industridammsugare och luftrenare med rätt klassificering.

EN LUFTRENARE ANVÄNDS FÖR ATT:
• Eliminera hälsovådligt damm
• Begränsa dammspridning
• Skapa en bättre arbetsmiljö
Bonusen är minskade städ- och personalkostnader.