Dammdörrar

DUST SHIELD
Avgränsa och förhindra att smuts, damm och byggmaterial sprids till övriga utrymmen med ett "rum i rummet", en korridor eller tillfällig dörr för smidig passage.

 

Artikelnr: 869650
Artikelnr: 869633
Artikelnr: 869635
Artikelnr: 869630
Artikelnr: 869632
Artikelnr: 869636
Artikelnr: 869006
Artikelnr: 869005