Info
Info

Det osynliga och farliga kvartsdammet

Minska risken med rätt åtgärder

Hälsofarligt kvartsdamm frigörs när betong och sten bearbetas. Något som arbetare inom bygg och anläggning utsätts för dagligen. Kvartspartiklarna uppfattas inte av ögat men kan skada lungorna och leda till stenlunga med ökad risk för lungcancer. Det tar mellan 10-40 år innan symptomen uppträder men med rätt åtgärder på arbetsplatsen kan risken minimeras.

 

 

STEG 1 - MINIMERA

Punktmarkera med ett dammutsug där spridningen uppstår för att minimera mängden partiklar som sprids vidare.

 

STEG 2 - AVGRÄNSA

Avgränsa och förhindra att dammet sprids till övriga utrymmen. Skapa t.ex. ett "rum i rummet", en korridor eller en tillfällig dörr.

 

STEG 3 - AVLÄGSNA

Ta hand om det damm och partiklar som ändå sprids på ett säkert sätt med industridammsugare och luftrenare med rätt klassificering.

 

STEG 4 - PERSONSKYDD

Använd andningsskydd med rätt partikelfilter och välj typ av mask utifrån hur ofta och hur långvarig exponeringen är.