Info
Info

Skydd mot kvartsdamm, STEG 1 - MINIMERA

Hälsofarligt kvartsdamm frigörs när betong och sten bearbetas. Något som arbetare inom bygg och anläggning utsätts för dagligen. Kvartspartiklarna uppfattas inte av ögat men kan skada lungorna och leda till stenlunga med ökad risk för lungcancer. Det tar mellan 10-40 år innan symptomen uppträder men med rätt åtgärder på arbetsplatsen kan risken minimeras.


 

STEG 1 - MINIMERA

Minimera mängden partiklar som sprids vidare genom att punktmarkera med ett dammutsug som kopplad till en industridammsugare fångar upp och evakuerar dammet direkt vid håltagning, kapning eller slipning.

 

 

Läs mer om våra olika dammutsug:

 

Här hittar du mer info om övriga åtgärder som krävs för att minimera risken för spridning av kvartsdamm.