Slangvattenpass Nivcomp

2016-09-21

 

En digital display mäter tryckskillnaden mellan trumma och display och visar tydligt höjdskillnaden i millimeter. Uppmätning på motsatta väggar, avvägning runt hörn och över hinder görs helt utan visuell kontakt.

Slangvattenpass Nivcomp används vid t.ex:

• Golvavjämning
• Uppmätning av fall
• Utsättning av fönster, dörrar och el-installationer
• Montering av innertak
• Kvalitetskontroll av höjder

Läs mer »

Vid behov kompletteras Slangvattenpass Nivcomp med stativ och bottenplatta till stativ.

Läs mer om Stativ » och Bottenplatta » till Stativ.