Tebo blir en del av BTG

2022-12-13

Byggtilbehørs Gruppen AS (BTG) och bolagen i BTB Holding AB, Tebo Byggtillbehör AB (Tebo), Tebo Specialproduktion AB och Bjärnums Redskapsfabrik AB (Bjärnums), går samman under gemensamt ägande i BTG.

"Tillsammans är vi bättre än var för sig" har legat till grund för det avtal som nu slutits mellan BTG som övertagande bolag och ägarna i Tebo och Bjärnums. Martin Palmkvist fortsätter sitt ägande i BTG och fortsätter som VD för de överlåtna bolagen.

Styrelseordförande Morten Røisland i BTG är mycket nöjd med att ha VD Martin Palmkvist och hans skickliga team delaktiga i att stärka den positiva utveckling som BTG haft sedan starten.
”Vi har saknat en partner med professionell kompetens och produktval inom segmentet mur- och kakelverktyg, maskiner, profiler och andra tillbehör. Nu har vi det mest professionella i Skandinavien, och kanske även i Europa med oss i laget. Martin har byggt Tebo för att bli marknadsledande inom sitt område med specialistkompetens, unika produkter och profilering samt bred distribution över hela Sverige. Nu ska vi tillsammans titta på en mängd nya möjligheter”, säger Morten Røisland.

VD i bolagen i BTB Holding, Martin Palmkvist säger, ”Vi ser mycket fram emot att Tebo och våra systerbolag blir en del av BTG. Det kommer att skapa fantastiska möjligheter där vi tillsammans kan stärka och utveckla våra produkter och varumärken på en betydligt större marknad. Vår samlade bredd av produkter, kompetens och resurser gör att vi nu kan stärka vår export till Norge och flera länder i Europa. TEBO som svenskt kvalitetsvarumärke har stor internationell potential”.

 

Om BTG

Byggtilbehørs Gruppen AS (BTG) är en aktiv ägare och konsolidator av små och medelstora nischföretag inom byggvaruhandeln. BTG stödjer utvecklingen av sina oberoende dotterbolag och deras specialistchefer för att tillsammans förbättra och skapa lönsam tillväxt. Sedan etableringen 2006 har BTG byggt upp en tillbehörsgrupp med tio verksamhetsbolag i Norge och Sverige.

BTB Holdingbolagen med sin omsättning på 200 miljoner SEK och skickliga medarbetare stärker koncernens marknadsposition och utvecklingspotential. Tillsammans med andra företag som BTG är inblandade i som ägare närmar sig BTG:s årsomsättning nu 1,2 miljarder SEK med ca 230 engagerade medarbetare.
 

 

Morten Røisland
Ordförande BTG
morten@roislandco.no
Martin Palmkvist
VD BTB Holding AB
martin.palmkvist@tebo.se