Byte till FSC®-märkta träskaft

2020-10-16

Vi bryr oss om hur våra produkter framställs, att de har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt, med hänsyn till miljö och sociala förhållanden. Tillsammans med Bjärnums Redskapsfabrik AB byter vi därför ut våra tidigare träskaft till FSC®-märkta träskaft.

Samtliga nya skaft har märkningen FSC® 100% vilket innebär att produkten i sin helhet kommer från skogar som certifierats enligt FSC® standarder för ansvarsfullt skogsbruk.

 


FSC®, Forest Stewardship Council, är en oberoende internationell medlemsorganisation som grundades 1990. De främjar ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt bruk av världens skogar genom sitt certifieringssystem FSC®.

Företag som använder trä- eller pappersprodukter i sin verksamhet har uppmärksammat att de har ett ansvar för produkternas ursprung och att de producerats på ett ansvarsfullt sätt. Det gäller hela produktionskedjan, dvs den väg råmaterialet har tagit från avverkning i ett FSC®-certifierat skogsbruk till tillverkning, distribution och tryck, ända tills slutprodukten når slutkonsumenten.

FSC®-märket betyder att produkten innehåller trä från FSC®-certifierat skogsbruk, och att råvarans ursprung är spårbart. Kontroll av att standarderna följs görs av oberoende certifieringsföretag.


Läs mer om FSC.

 

 

Träskaften kommer successivt att uppdateras och följande artiklar är nya i sortimentet.

Art.nr. 3221113 Träskaft FSC® 1350x24 mm
Art.nr. 3221115 Träskaft FSC® 1500x24 mm
Art.nr. 3221118 Träskaft FSC® 1800x24 mm
Art.nr. 3221215 Träskaft FSC® 1500x28 mm
Art.nr. 3221218 Träskaft FSC® 1800x28 mm
Art.nr. 3221415 Träskaft FSC® lackerat 1500x24 mm

 

Följande artiklar kommer därmed successivt att utgå ur sortimentet.

Art.nr. 2121113A Träskaft 1350x24 mm
Art.nr. 2121115A Träskaft 1500x24 mm
Art.nr. 2121118A Träskaft 1800x24 mm
Art.nr. 2121215A Träskaft 1500x28 mm
Art.nr. 2121218A Träskaft 1800x28 mm
Art.nr. 2121415 Träskaft lackerat 1500x24 mm