Minimera luftfickor med Tryckplatta Tile Beater

2018-03-29

Vid montering av storformatiga keramiska plattor används Tryckplatta Tile Beater » för att förbättra vidhäftningen och minska risken att luftfickor uppstår under plattan.

 

Efterfrågan på storformatiga keramiska plattor ökar och det ställer nya krav på verktyg för både hantering och montering. Alla verktyg för storformat finns samlat på vår hemsida under Storformat XXL »