Ny version av Vattendoserare AQiX

2024-04-25


Sedan lanseringen av Collomix Vattendoserare AQiX har den blivit ett självklart hjälpmedel för exakt uppmätning av vatten vid blandning.

Under början av 2024 har Collomix gjort en nylansering av en uppdaterad version där hela konstruktionen har tätats vilket garanterar en mycket bättre isolering av den inre delen av AQiX. Den nya versionen har även en ny tryckregleringsventil som säkerställer att vattendoseraren inte kan ta skada vid för högt tryck.

Det optimala driftstrycket vid användning är mellan 2-6 bar.