Precisionsmätning på högsta nivå

2018-10-17

Med Geo 6X tar Geo Fennel precisionsmätning till en helt ny nivå. Tre stycken 360° linjer korsas i 90 grader och ger sex stycken kryss mot tak, vägg och golv – vilket är optimalt vid exempelvis plattsättning.

 

Skarp grön laser

Grön laser har samma laserklass som röd, men uppfattas betydligt skarpare av ögat. Detta gäller även i svåra ljusförhållanden som till exempel vid ljusa omgivningar, över långt avstånd eller mot mörka ytor.


Exakt uppmätning av golvlutning

Med en digital lutningsmätare blir uppmätning av exempelvis golvlutning och fall i våtutrymmen både enkelt och exakt.

Lutningsmätare S-Digit 60 WL+

  • Roterbar och upplyst digital display
  • Ergonomiskt handtag
  • Arbetskapacitet: 60 h

Lutningsmätare S-Digit 60+

  • Upplyst digital display
  • Punktlaser med 20 m räckvidd
  • Arbetskapacitet utan/med laser: 50 h/20 h