Industridammsugare

En viktig del i en säker arbetsmiljö är att avlägsna och ta hand om det hälsofarliga byggdammet som bildas medhjälp av en industridammsugare och luftrenare med rätt klassificering.

Dammklass L
Ej hälsofarligt damm som t.ex. grafit, mjukt trä och hushållsdamm. Filtreringsgrad: 99%.

Dammklass M
Allt trädamm samt damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa och färger (latex- och oljefärger) eller kvarts-haltiga material som t.ex. sand och kisel. Filtreringsgrad: 99,9%.