Personskydd & Hjälpmedel

Knäskydd
Dagligt arbete i knästående läge belastar höft-, knä- och fotleder. Välj ett knäskydd anpassat efter arbetssituationen. Vid längre perioder av knästående välj ett knäskydd som avlastar även smalben och fotleder genom att belastningen fördelas.

Handskar
Välj handskar efter förhållanden (temperatur, kemikalier, vibration) och exponeringstid. För plattsättaren räcker det ofta med tunna monteringshandskar - eller plattsättarhandskar med fria fingertoppar. 

 

Kampanj