Personskydd & Hjälpmedel

Knäskydd
Dagligt arbete i knästående läge belastar höft-, knä- och fotleder. Välj ett knäskydd anpassat efter arbetssituationen. Vid längre perioder av knästående välj ett knäskydd som avlastar även smalben och fotleder genom att belastningen fördelas.

Handskar
Välj handskar efter förhållanden (temperatur, kemikalier, vibration) och exponeringstid. För plattsättaren räcker det ofta med tunna monteringshandskar - eller plattsättarhandskar med fria fingertoppar. 

 

Artikelnr: 764090
Artikelnr: 400114
Artikelnr: 400116
Artikelnr: 400118
Artikelnr: 400119
Artikelnr: 400110
Artikelnr: 554090
Artikelnr: 205409
Artikelnr: 869997