Personskydd & Hjälpmedel

Knäskydd
Dagligt arbete i knästående läge belastar lederna i höft, knä och fotleder. Välj ett knäskydd anpassat efter arbetssituation: vid längre perioder av stillasittande välj ett knäskydd som avlastar även smalben och fotleder genom att fördela belastningen.

Handskar
Välj handskar efter förhållanden (temperatur, kemikalier, vibration) och exponeringstid. För plattsättaren räcker det ofta med tunna monteringshandskar - eller plattsättarhandskar med fria fingertoppar.