Tebo Cover

TEBO COVER

På byggarbetsplatser genereras flera typer av byggdamm som kan vara skadligt både för omgivningen och användaren. Tebo Cover är specialiserat på innovativa täck- och dammskyddsprodukter för bygg och industri.

Sortimentet består av olika lösningar av täckmaterial, dammskydd och dammutsug med unika egenskaper. Gemensamt för produkterna är att de skyddar mot slitage och begränsar spridningen av damm och byggsmuts.

 

DUST SHIELD - DUST TRAP - SURFACE PROTECTOR

BEGRÄNSA SPRIDNINGEN AV DAMM

TEBO COVER - DUST SHIELD

I serien Dust Shield finns produkter som avgränsar och förhindrar att smuts, damm och byggmaterial sprids till övriga utrymmen. Med enkelhet skapas ett "rum i rummet", en korridor eller tillfällig dörr för smidig passage.

 

FÅNGA UPP OCH EVAKUERA DAMMET

TEBO COVER - DUST TRAP

Serien Dust Trap består av olika dammutsug som kopplade till en industridammsugare fångar upp och evakuerar dammet direkt vid håltagning, kapning eller slipning.

 

SKYDDA UNDERLAGET MOT SLITAGE

TEBO COVER - SURFACE PROTECTOR

I serien Surface Protector finns olika täckmaterial med unika egenskaper för att ge rätt skydd åt underlaget mot slitage. Produkterna installeras snabbt utan tejp och valet av produkt beror på underlaget och det arbete som ska utföras.

Artiklar i varumärke Tebo Cover
  Namn
Adapter till dammutsug Adapter till dammutsug
Artikelnr: 334510
Blixtlås Blixtlås
Artikelnr: 869006
Blixtlåsdörr Blixtlåsdörr "I"
Artikelnr: 869633
Blixtlåsdörr Blixtlåsdörr "L"
Artikelnr: 869635
Blixtlåsdörr Blixtlåsdörr "U"
Artikelnr: 869630
Blixtlåsdörr Blixtlåsdörr "XL"
Artikelnr: 869632
Blixtlåsdörr 2 x Blixtlåsdörr 2 x "I"
Artikelnr: 869636
Blixtlåsdörr Andningsbar Blixtlåsdörr Andningsbar "C"
Artikelnr: 869634
Dammdörr Magnet Dammdörr Magnet "I"
Artikelnr: 869650
Dammutsug Håltagning 14 mm Dammutsug Håltagning 14 mm
Artikelnr: 334502
Dammutsug Håltagning 72 mm Dammutsug Håltagning 72 mm
Artikelnr: 334500
Dammutsug Kapning Dammutsug Kapning
Artikelnr: 334504
Dammutsug Slipa Dammutsug Slipa
Artikelnr: 334506
Golvskydd Golvskydd
Artikelnr: 776780
Klibbmatta Klibbmatta
Artikelnr: 869010
Mjölkpapp oplastad 50 m² Mjölkpapp oplastad 50 m²
Artikelnr: 221010
Mjölkpapp oplastad 75 m² Mjölkpapp oplastad 75 m²
Artikelnr: 221011
Mjölkpapp plastad 50 m² Mjölkpapp plastad 50 m²
Artikelnr: 221014
Mjölkpapp plastad 75 m² Mjölkpapp plastad 75 m²
Artikelnr: 221015
Täckfilm för hårda ytor Täckfilm för hårda ytor
Artikelnr: 869007
Täckfilm för mattor Täckfilm för mattor
Artikelnr: 869011
Täckfilt Täckfilt
Artikelnr: 776760
Täckfolie Täckfolie
Artikelnr: 869610
Täckplast Täckplast
Artikelnr: 869005