Blanda rätt - med fokus på material, kvalitet och effektivitet

 

Blanda rätt - med fokus på material, kvalitet och effektivitet

Fäst-, fog- och avjämningsmassor är avancerad byggkemi som består av olika beståndsdelar och för att slutresultatet ska hålla högsta kvalitet är det viktigt att produkterna blandas rätt enligt materialtillverkarens instruktioner.

 

 

Välj rätt maskin

Olika typ av arbeten ställer olika krav på både materialval och vilken maskin som används. Maskinvalet bör göras både utifrån vilken typ av material och vilken mängd av material som ska användas.

Vid mindre arbeten är det smidigt att använda handhållna maskinblandare och här finns att välja mellan både eldrivna och batteridrivna modeller. Vid större jobb under en längre tid ställs det ofta ännu högre krav på ergonomi och effektivitet och då används med fördel en av automixer som även har en smidig tippfunktion. Perfekt vid flytspackling! Utöver det så kräver vissa material extremt kraftfulla maskiner och då bör en tvångsblandare användas.

 

 

Välj rätt blandare

Olika material ställer olika krav på utformningen av blandaren och dess rörelse. Med rätt rörelse effektiviseras arbetet och kvaliteten på blandningen ökar. Tunga material lägger sig t.ex. snabbt på botten av blandningstunnan och behöver därför en blandare som lyfter materialet medan lätta material snabbt lägger sig på ytan och behöver en blandare som trycker materialet nedåt.

 

Blandningsrörelse - Lyfter

Blandaren arbetar sig lätt in i materialet som lyfts underifrån och uppåt. Rörelsen underlättar blandning av tunga och kompakta material som annars snabbt lägger sig på botten av blandningstunnan.

Blandningsrörelse - Trycker

Blandaren skapar en rörelse som trycker materialet uppifrån och nedåt. Rörelsen underlättar blandning av lätta och flytande material som annars flyter upp till ytan. Rörelsen minskar även risken både för stänk och för klumpbildning.

Blandningsrörelse - Slungar

Blandaren skapar en rörelse som slungar materialet från centrum och ut åt sidan i en virvelrörelse med kraftig sugeffekt i mitten. Rörelsen underlättar blandning av plastiska och krämiga material och minskar risken för klumpbildning.

 


 

Flytande

Vid blandning av lätta flytande material som t.ex. färg och epoxibeläggningar bör materialet tryckas nedåt och med fördel används Blandare Collomix LX, MKD.

 

 

Trögflytande

Vid blandning av trögflytande material som t.ex. fix och finspackel bör materialet slungas ut åt sidorna och med fördel används Blandare Collomix KR. Och vid blandning av trögflytande material som t.ex. flytspackel och epoxifogbruk bör materialet istället tryckas nedåt och med fördel används Blandare Collomix DLX eller MKD.

 

 

Kompakt

Vid blandning av tyngre kompakta material som t.ex. fog, betong, murbruk och EPS bör materialet lyftas uppåt och med fördel används Blandare Collomix MK, WK eller MKD.