Skydd mot kvartsdamm, STEG 2 - AVGRÄNSA

2018-12-05

Hälsofarligt kvartsdamm frigörs när betong och sten bearbetas. Något som arbetare inom bygg och anläggning utsätts för dagligen. Kvartspartiklarna uppfattas inte av ögat men kan skada lungorna och leda till stenlunga med ökad risk för lungcancer. Det tar mellan 10-40 år innan symptomen uppträder men med rätt åtgärder på arbetsplatsen kan risken minimeras.


 

STEG 2 - AVGRÄNSA

Avgränsa och förhindra att dammet sprids till övriga utrymmen genom att skapa t.ex. ett "rum i rummet", en korridor eller en tillfällig dörr för smidig passage.

 

 

Läs mer om våra olika dammskydd och dammdörrar som finns i TEBO Cover och serien Dust Shield. Produkterna fungerar avgränsande och förhindrar att smuts, damm och byggmaterial sprids till övriga utrymmen vid rivning, bygg och renovering.

 

Läs mer om våra olika typer av täckmaterial i TEBO Cover och serien Surface Protector. Med unika egenskaper skyddar de underlaget mot slitage och samtliga installeras snabbt utan tejp. Valet av produkt beror på underlaget och det arbete som ska utföras.

 

Här hittar du mer info om övriga åtgärder som krävs för att minimera risken för spridning av kvartsdamm.