Skydd mot kvartsdamm, STEG 3 - AVLÄGSNA

2018-12-05

Hälsofarligt kvartsdamm frigörs när betong och sten bearbetas. Något som arbetare inom bygg och anläggning utsätts för dagligen. Kvartspartiklarna uppfattas inte av ögat men kan skada lungorna och leda till stenlunga med ökad risk för lungcancer. Det tar mellan 10-40 år innan symptomen uppträder men med rätt åtgärder på arbetsplatsen kan risken minimeras.


 

STEG 3 - AVLÄGSNA

Avlägsna och ta hand om det damm och partiklar som ändå sprids på ett säkert sätt med industridammsugare och luftrenare med rätt klassificering.

 

 

Läs mer om våra olika typer av industridammsugare och luftrenare.

 

Här hittar du mer info om övriga åtgärder som krävs för att minimera risken för spridning av kvartsdamm.