Stärkta föreskrifter gällande kvartsdamm

2019-03-20

Arbetare inom bygg och anläggning utsätts dagligen för hälsofarligt kvartsdamm som frigörs när stenmaterial bearbetas. Arbetsmiljöverket har stärkt föreskrifterna gällande kvartsdamm och rätt åtgärder på arbetsplatsen krävs för att förhindra dammspridning.

 

Fyra steg som förhindrar dammspridning.

 

Steg 1 – Minimera

Minimera mängden partiklar som sprids.

 

Steg 2 – Avgränsa

Avgränsa och förhindra dammspridning till övriga utrymmen.

 

Steg 3 – Avlägsna

Avlägsna och a hand om damm som ändå sprids på ett säkert sätt.

 

Steg 4 – Personskydd

Använd rätt typ av personskydd med rätt filterklass.