Arbetsmiljö - Hantera kvartsdamm

 

Arbetsmiljö - Hantera kvartsdamm

Hälsofarligt kvartsdamm frigörs när betong och sten bearbetas. Något som arbetare inom bygg och anläggning utsätts för dagligen. Kvartspartiklarna uppfattas inte av ögat men kan skada lungorna och leda till stenlunga med ökad risk för lungcancer. Det tar mellan 10-40 år innan symptomen uppträder men med rätt åtgärder på arbetsplatsen kan risken minimeras.

 

STEG 1 - MINIMERA

Minimera mängden partiklar som sprids vidare genom att punktmarkera med ett dammutsug som kopplad till en industridammsugare fångar upp och evakuerar dammet direkt vid håltagning, kapning eller slipning.

STEG 2 - AVGRÄNSA

Avgränsa och förhindra att dammet sprids till övriga utrymmen genom att skapa t.ex. ett "rum i rummet", en korridor eller en tillfällig dörr för smidig passage.

 

STEG 3 - AVLÄGSNA

Avlägsna och ta hand om det damm och partiklar som ändå sprids på ett säkert sätt med industridammsugare och luftrenare med rätt klassificering.

STEG 4 - PERSONSKYDD

Använd andningsskydd med rätt partikelfilter och välj typ av mask utifrån hur ofta och hur långvarig exponeringen är.

 

 

 

Filter:
  Namn
Blixtlås Blixtlås
Artikelnr: 869006
brand--2127266736 availableinstock
Blixtlåsdörr Blixtlåsdörr "I"
Artikelnr: 869633
brand--2127266736 availableinstock
Blixtlåsdörr Blixtlåsdörr "L"
Artikelnr: 869635
brand--2127266736 availableinstock
Blixtlåsdörr Blixtlåsdörr "U"
Artikelnr: 869630
Kampanj
brand--2127266736 availableinstock
Blixtlåsdörr Blixtlåsdörr "XL"
Artikelnr: 869632
brand--2127266736 availableinstock
Blixtlåsdörr 2 x Blixtlåsdörr 2 x "I"
Artikelnr: 869636
brand--2127266736 availableinstock
Blixtlåsdörr Andningsbar Blixtlåsdörr Andningsbar "C"
Artikelnr: 869634
brand--2127266736 availableinstock
Dammsugare iPulse M-1635 Safe Plus Dammsugare iPulse M-1635 Safe Plus
Artikelnr: 211638
brand--1586340565 availableinstock
Dammsugare ISC L-1625 TOP Dammsugare ISC L-1625 TOP
Artikelnr: 211430
brand--1586340565 availableinstock
Dammsugare uClean ADL-1420 EHP Dammsugare uClean ADL-1420 EHP
Artikelnr: 211306
brand--1586340565 availableinstock
Dammutsug Collomix Dust.EX Dammutsug Collomix Dust.EX
Artikelnr: 421215
brand--1797714100 availableinstock
Dammutsug Håltagning 14 mm Dammutsug Håltagning 14 mm
Artikelnr: 334502
brand--2127266736 availableinstock
Dammutsug Håltagning 72 mm Dammutsug Håltagning 72 mm
Artikelnr: 334500
brand--2127266736 availableinstock
Dammutsug Kapning Dammutsug Kapning
Artikelnr: 334504
brand--2127266736 availableinstock
Dammutsug Slipa Dammutsug Slipa
Artikelnr: 334506
brand--2127266736 availableinstock
Golvskydd Original 25 m Golvskydd Original 25 m
Artikelnr: 776780
brand--2127266736 availableinstock
Klibbmatta Klibbmatta
Artikelnr: 869010
brand--2127266736 availableinstock
Luftrenare Sila 1000A3 Luftrenare Sila 1000A3
Artikelnr: 205261
brand--1892376289
Luftrenare Sila 2000A3 Luftrenare Sila 2000A3
Artikelnr: 205265
brand--1892376289
Täckfilm för mattor Täckfilm för mattor
Artikelnr: 869011
brand--2127266736 availableinstock