Arbetsmiljö - Hantera kvartsdamm

Arbetsmiljö - Hantera kvartsdamm

Hälsofarligt kvartsdamm frigörs när betong och sten bearbetas. Något som arbetare inom bygg och anläggning utsätts för dagligen. Kvartspartiklarna uppfattas inte av ögat men kan skada lungorna och leda till stenlunga med ökad risk för lungcancer. Det tar mellan 10-40 år innan symptomen uppträder men med rätt åtgärder på arbetsplatsen kan risken minimeras.

 

STEG 1 - MINIMERA

Minimera mängden partiklar som sprids vidare genom att punktmarkera med ett dammutsug som kopplad till en industridammsugare fångar upp och evakuerar dammet direkt vid håltagning, kapning eller slipning.

STEG 2 - AVGRÄNSA

Avgränsa och förhindra att dammet sprids till övriga utrymmen genom att skapa t.ex. ett "rum i rummet", en korridor eller en tillfällig dörr för smidig passage.

 

STEG 3 - AVLÄGSNA

Avlägsna och ta hand om det damm och partiklar som ändå sprids på ett säkert sätt med industridammsugare och luftrenare med rätt klassificering.

STEG 4 - PERSONSKYDD

Använd andningsskydd med rätt partikelfilter och välj typ av mask utifrån hur ofta och hur långvarig exponeringen är.

 

 

 

Artikelnr: 869006
Artikelnr: 869633
Artikelnr: 869635
Artikelnr: 869630
Artikelnr: 869636
Artikelnr: 869610
Artikelnr: 869011
Artikelnr: 211430
Artikelnr: 421215
Artikelnr: 334502
Artikelnr: 334500
Artikelnr: 334504
Artikelnr: 334506
Artikelnr: 869010
Artikelnr: 205261
Artikelnr: 205265