Skydd mot kvartsdamm, STEG 4 - PERSONSKYDD

2018-12-05

Hälsofarligt kvartsdamm frigörs när betong och sten bearbetas. Något som arbetare inom bygg och anläggning utsätts för dagligen. Kvartspartiklarna uppfattas inte av ögat men kan skada lungorna och leda till stenlunga med ökad risk för lungcancer. Det tar mellan 10-40 år innan symptomen uppträder men med rätt åtgärder på arbetsplatsen kan risken minimeras.


 

STEG 4 - PERSONSKYDD

Använd andningsskydd med rätt partikelfilter och välj typ av mask utifrån hur ofta och hur långvarig exponeringen är.

 

 

Läs mer om våra olika typer av personskydd.

 

Här hittar du hela sortimentet av personskydd.

 

Här hittar du mer info om övriga åtgärder som krävs för att minimera risken för spridning av kvartsdamm: